Faste træf steder og samkørselssteder

Dette kort viser først og fremmest træf steder i Danmark (flere steder efterlyses).
-Sort er faste træf steder.
-Blå er samlingssteder hvorfra der køres fællestur.
-Rød er gode steder hvor mc’ister mødes tilfældigt.
Her kan du sende oplysninger og rettelser vedrørende kortet. https://mcikast.dk/kontakt-til-mcikast-dk-vedroerende-kort-materiale/
Når kortet er ved at være så komplet som det kan blive, bliver der lagt en GPX fil op her som indeholder POI’er over alle stederne.