Køreregler

KOLONNEKØRSEL MED MINDRE KOLONNE I ÅBENT LANDSKAB

KOLONNEKØRSEL I BYOMRÅDE, SAMT KØRSEL I STORE KOLONNER – SE SIDSTE AFSNIT

Det er ikke ufarligt at køre i gruppe, og det er derfor en fordel at være enige om nogle retningslinier for hvordan man kører. Dertil kommer, at der er god fornuft i retningslinierne for gruppekørsel, og netop fordi de er hensigtsmæssige, kan det være en fornøjelse i sig selv, når det hele bare fungerer.

Indtag en zig-zag formation under kørslen ved skiftevis at vælge vognbanens venstre og højre hjulspor. Det giver større udsyn i kolonnen, længere bremselængde og længere reaktionstid. Desuden får det gruppen til at syne af mere for andre trafikanter, som så vil udøve en større respekt og vise mere hensyn.

Overdriv din placering i formationen, det giver større sikkerhed under opbremsning, og den efterfølgende kører er ikke i tvivl om hvorvidt du har valgt venstre eller højre hjulspor. Forreste kører vælger venstre hjulspor, og de efterfølgende kørere tilpasser sig.

Afstanden i gruppen afhænger af forholdene og ikke mindst farten, men som en tommelfingerregel bør der i zig-zag formationen være mindst 1 sekunds afstand mellem nr. 1 og nr. 2, mellem 2 og nr. 3, og så fremdeles. Det giver altså 2 sekunder mellem de der kører i samme spor. Pas på med at lave for stor afstand i gruppen. Opstår der for store “huller” vil andre trafikanter benytte chancen til at overhale og lægge sig midt i gruppen.

Når man skal holde ved vejindmunding, kryds eller lignede, klapper man zig-zag formationen sammen.

Det er absolut usmart at overhale andre kørere i gruppen. Er en overhaling uundgåelig, ligger ansvaret hos den overhalende og personen må udvise største forsigtighed, holde godt ud fra gruppen og sørge for ikke at være til ulempe. Såfremt du ønsker at påvirke kørslen, fordi du mener der er kørt forkert, har problemer med motor eller oppakning, skal have benzin eller andet, så kør op og overhal forreste kører. En person der overhaler forreste kører bliver automatisk ny forreste kører, og fører an i gruppens videre kørsel.

Hastigheden aftales inden kørslen påbegyndes. Man bør ikke tvinge andre ud i en situation, hvor de føler sig presset til at køre hurtigere end de føler forsvarligt. Skulle der være langsomme kørere med i truppen bør disse lægge sig forrest i kolonnen (bag førerhunden).

For at undgå at gruppen splittes, er det enhvers ansvar at man har den bagvedkørende i spejlende konstant. Sænker han farten eller stopper f.eks. ved lyskryds eller pga. problemer, er det den forankørendes ansvar at vente. Når alle op gennem kolonnen følger denne regel bliver ingen tabt.

Det er en dødssynd at køre fra en medkører, fordi man er bange for selv at blive tabt.

Hvis der stoppes pga. problemer, vender forreste kører om og undersøger.

Under overhaling er det en god ide at trække ud tidligt, det giver et godt overblik. Gennemfør overhalingen i et raskt tempo og læg efter overhalingen afstand til det overhalede køretøj, så der bliver plads til næste kører, uden at denne behøver at “klemme” sig ind.

Brug blinklyset i god tid. Du varsler dine hensigter ikke kun overfor de andre trafikanter, men også overfor de øvrige kørere i gruppen. Hvis du slækker hastigheden er det også en god ide lige at blinke med bremselyset af hensyn til de bagvedkørende.

Ovennævnte er et sammenkog af retningsliner udarbejdet af klubben: “Senior MC Danmark”, DMC’s guldkursus og egne erfaringer.

Såfremt der er tale om en stor kolonne eller kørsel i byområde, bør der køres således at førerhunden ved svingning giver besked til 2. manden om at holde i vejkanten med blinklyset tændt indtil sidste mand har passeret. Den holdende genoptager kørslen og overhaler sidste manden. Ved ligeud kørsel sættes der ikke nogen af, med mindre der kan være tvivl om køreretningen. På denne måde kan alle således se i hvilken retning de forankørende er kørt. På denne måde kan ingen “blive væk” for hinanden, og der bliver ingen panikkørsel ved lyskryds og ved ubetingede vigepligter.

Skriv en kommentar