Køreregler

KØREREGLER I MCIKAST.
Når du kører sammen med MCIkast og vi er flere sammen i en kolonne af motorcykler, er det vigtigt, at vi passer på hinanden og de andre trafikanter. Sikkerheden er således væsentlig at iagttage, så alle kan have en sikker og god tur, hvor der er plads til alle. Reglerne er således til for at skabe en god køreoplevelse under sikre vilkår. Især når vi er mange sammen, og der indgår nye kørere i kolonnen er det vigtigt, at vi inden afgang aftaler hvilke køreregler, som vi anvender på den enkelte tur.

Som sagt er det ikke ufarligt at køre mange motorcyklister i kolonne, det kan det nemt gå galt, hvis alle ikke er opmærksomme på egne evner til at manøvrere egen cykel, samt omgivelserne. Selv om man kører i kolonne skal man stadig holde øje med de andre trafikanter samt respektere færdselsreglerne.

I MCIkast skal der være plads til alle med en tryg og sikker oplevelse i et hyggeligt og muntert selskab.

Vær opmærksom på, at nogle ture kan være slået op med en ekstra bemærkning om, at der køres ”frisk til”. På sådanne ture skal du være erfaren motorcyklist og mestre din motorcykel i sving, som tages noget hurtigere og med større nedlægning end ellers. Hastigheden på sådanne ture vil således ofte føles som noget hurtige. Hvis der ikke er anført, at turen køres ”frisk til”, så kan du altid være med, også selv om du er nybegynder/mindre rutineret.

Hvis du er nybegynder eller mindre rutineret, er det dog altid en god idé at gøre førerhunden opmærksom på det inden afgang. Det anbefales, at du placerer dig som en af de første i rækkefølgen bag førerhunden/turarrangøren, da tempoet her er mere stabilt og ikke føles så hurtigt som f.eks. længere nede i kolonnen, specielt ved mange motorcykler. Placerer du dig i sidste halvdel af kolonnen, så skal du være klar til at køre lidt mere frisk til.

REGLER FOR KOLONNEKØRSEL, GENERELT.
Når vi kører kolonne fastsættes denne ved afgang fra startstedet. Det er vigtigt at du placerer dig i kolonnen i forhold til de andre og især ligger mærke til, hvem som er foran og bagved dig selv.
Når vi kører, skifter man IKKE plads i rækkefølgen, med mindre ganske særlige forhold er til stede.
Skal du undtagelsesvis skifte din plads i rækkefølgen, skal det ske under særlig opmærksomhed til den øvrige trafik og os andre i kolonnen. Sørg for, at der er god plads til overhaling.

Som standard kører vi altid i Zig-Zag formation, det vil sige forskudt i forhold til hinanden, således at der er manøvrerum for motorcyklen foran og bagved, samt ikke mindst dig selv. Afstanden mellem de enkelte cykler foran og bagved, bliver i en Zig-Zag formation også længere, således at standselængden kan overholdes.

Ved standsning for rødt lys, vigepligt, fuld stop eller andet hvor vi skal holde stille, ”klapper” vi Zig-Zag kolonnen sammen for at fylde så lidt på vejen som muligt. Det betyder, at man kører helt op til motorcyklisten foran, og holder side om side. Når vi kører igen, så foldes Zig-Zag formationen ud igen, så vi kan få plads til at manøvrere og standselængden overholdes.

Vær opmærksom på, at din placering i Zig-Zag formationen godt kan ændres undervejs og under kørslen, f.eks. hvis en længere oppe i rækken kører fra (naturligvis efter aftale med førerhunden). Zig-Zag formationen indtages derfor altid.

Sørg for at være tydelig i din signalgivning.

KØRSEL I BY.
Når vi kører i kolonnen gennem byer hvor trafikken glider langsomt, eller blot sætter hastigheden ned i forhold til hastighedsbegrænsningen, kører vi tættere på hinanden for at fylde så lidt som muligt, men i respekt for standselængde og hinandens sikkerhed. Vær derfor ekstra opmærksom, når vi kører gennem byerne. Selv om du måske ikke ville bremse for en gående på vej mod et fodgængerfelt, kan de være, at motorcyklisten foran gør det, vær derfor altid klar til at bremse, idet handlefrihed til at manøvrere din motorcykel kan være begrænset på grund af os andre i kolonnen.

I byer kan der være mange lyskryds eller forhold som gør, at kolonnen hurtigt bliver ”klippet over” i små grupper. Vær ikke nervøs for at miste kontakten til motorcyklisten foran, idet der altid vil vente en motorcykel, når vi drejer fra.

KØRSEL PÅ VEJE MED GOD PLADS.
Ved kørsel i åbent landskab på veje hvor der er god mulighed for at holde Zig-Zag formationen gøres dette. Selv om der er god plads, skal du stadig være opmærksom på os andre, samt omgivelserne. Det er ikke tilladt at foretage radikale sporskift eller andre akrobatiske manøvrer, herunder kørsel på baghjul. Du udsætter os andre for unødig fare.

KØRSEL PÅ MINDRE VEJE MED LIDT PLADS ELLER UJÆVNHEDER/HULLER M.V.
På mindre veje, hvor det kan være svært at holde Zig-Zag formationen køres på enkeltkolonne, idet du skal være opmærksom på standselængden. Der kan også være andre forhold, som vejens beskaffenhed, der gør det mere hensigtsmæssigt at køre på enkeltkolonne end i Zig-Zag formation. Det er således op til den enkelte at placere sig i forhold til den forankørende, således at vores allesammens sikkerhed iagttages.

KØRSEL PÅ MOTORVEJ.
Ved motorvejskørsel kan kolonnen hurtigt blive strukket godt ud. Det betyder, at de bageste ofte kommer ”langt bagud” og motorcyklisten foran kan komme ud af syne. Det er vigtigt at følge trafikken, og foretage overhalinger hurtigt men sikkert. Lad være med at trække ud for at spærre for de bagfra kommende bilister, hold formationen og kolonnen vil følge trafikken som en slangebevægelse.
På motorvej er det dog vigtigt, at du altid har kontakt med den bagved liggende motorcyklist. Såfremt der drejes fra eller køres ind på en rasteplads, kan det være svært at holde ved frakørslen og de bagved liggende kan risikere at køre forbi, fordi der ikke er kontakt til motorcyklisten foran. Samtidigt kan det være svært at trække ind, såfremt man tilfældigvis befinder sig i en overhalingssituation. Du vil derfor opleve, at førerhunden i god tid inden en frakørsel, sætter tempoet ned og placerer sig i første vognbane, så vi kan få samling på hele kolonnen. Imidlertid kan der forekomme situationer hvor det ikke er muligt. Jo tættere du placerer dig i kolonnen på førerhunden jo mere stabil en kørsel vil du opleve.

HOLD KONTAKTEN BAGUD.
Når vi kører i kolonne er det vigtigt, at du holder kontakten til den motorcykel, som ligger bagved dig selv. Imidlertid er det okay, at kontakten ikke altid er til stede, idet hastigheden og manøvrer i div. sving eller vejens beskaffenhed opleves og håndteres forskelligt. Du vil således opleve, at du godt kan miste kontakten til motorcyklisten foran i perioder, men vedkommende vil altid holde og vente hver gang vi afviger fra ligeud kørslen, altså når vi drejer fra. Du skal derfor ALTID have kontakt med motorcyklisten bagved dig selv, hver gang vi drejer fra (f.eks. i vejkryds/rundkørsler, vej-T, eller hvor der kan være tvivl om kørselsretningen). Hvis du ikke kan se motorcyklisten i dit sidespejl og vedkommende ikke blinker af for at vise at vedkommende har set, at der drejes fra, så skal du blive holdende til der igen er kontakt. Vær dog opmærksom på din placering, både sikkerhedsmæssigt men også i forhold til, at den bagved kørende motorcyklist skal kunne nå at se dig og reagere.
Du kører ikke, før den bagved kommende motorcyklist positivt har tilkendegivet, at vedkommende har set, at der drejes fra, også selv om ventetiden kan føles lang.

AT SÆTTE AF.
Når vi er mange motorcykler, kan førerhunden beslutte, at der i stedet for at køre ved at holde kontakt bagud og vente hver gang der drejes fra, ”sættes af”.
Det betyder, at motorcyklisten efter førerhunden venter hver gang der drejes fra ligeud ruten. Vedkommende placerer sig således, at de bagved kommende motorcyklister fra kolonnen kan se én tydeligt og kan nå at reagere på, at der drejes fra, dog under hensyntagen til egen og andres sikkerhed.
Man venter til alle andre motorcyklister har passeret én, idet den sidste motorcyklist i kolonnen vil vinke én videre. Der aftales inden afgang hvilken motorcyklist, som er sidste i kolonnen. Når der sættes af, vil du derfor opleve, at din plads i kolonnen hele tiden ændres, både i siden (Zig-Zag formationen) og i rækkefølgen, du ender i den bageste del af kolonnen. Efterhånden arbejder du dig op gennem kolonnen, idet der ved hvert drej vil holde én, som efterfølgende fylder op bagved dig. Undtagelsen er den sidste motorcyklist, som altid vil være sidst.

FORHOLD VED VEJARBEJDE ELLER BLOKERET VEJ.
Såfremt kolonnen kommer til et vejarbejde, som kan passeres, sker dette under hensyntagen til såvel vejarbejde som øvrige i kolonnen. Førerhunden træffer beslutning om, om hvorvidt et vejarbejde kan passeres sikkert af alle. Hvis vejen er blokeret, stopper førerhunden eller signalerer, at kolonnen skal foretage en u-vending, for at køre i modsatte retning. Når du begynder din vendemanøvre, skal du være opmærksom på dine omgivelser og vente til det er sikkert. Når du har vendt om, skal du holde ind til siden og afvente førerhundens forbipassage, hvorefter du kobler dig på kolonnen i samme rækkefølge som før. Førerhunden leder stadig kolonnen og alle følger efter i samme rækkefølge som før. Såfremt førerhunden vurderer det nødvendigt, kan der stoppes helt evt. med pause, idet ny plan aftales.

FORHOLD VED UHELD.
Såfremt du under kørslen oplever problemer med din motorcykel holder du ind til siden. Den bagvedkommende motorcyklist vil gøre det samme, når den når frem til dig. Motorcyklisten foran dig vil ikke nødvendigvis opdage, at du holder ind til siden, men vil altid vente når der drejes fra ligeud ruten. På et eller andet tidspunkt vil førerhunden modtage besked og med sandsynlighed vende om for at undersøge hvad der sker. Alle andre bliver undervejs holdende og venter til kolonnen under ledelse af førerhunden igen er samlet.

SKAL DU HAVE KONTAKT MED FØRERHUNDEN.
Kan dette dog være vanskeligt, afhængig af din placering i kolonnen. Overhaling af de forankørende motorcyklister skal ske under hensyntagen til egen og andres sikkerhed. Vær dog opmærksom på, at der i en kolonne med mange motorcyklister kan være lang vej frem til førerhunden. Når du når frem signaler du ved at køre op på siden af førerhunden, at der er noget galt og kolonnen skal holde ind til siden når det er muligt. Du skal herefter placere dig bagved førerhunden, idet resterende kolonne ændrer sin formation helt automatisk (Zig-Zag formation). Ved første stop aftales nærmere. Du kan gøre brug af de almindeligt forekomne håndtegn til f.eks. Tank stop.

PAUSER.
Pauser, antal og tid, bestemmes af førerhunden. Imidlertid aftales normalt, hvornår man fortsætter kørslen, så alle kan nå at blive klar til samlet afgang. Vær derfor opmærksom på, hvornår førerhunden signalerer klar til afgang, så du er klar sammen med resten, og derved ikke skaber unødvendig ventetid for de andre. Det er ikke sjovt at sidde klar på sin motorcykel med alt tøjet og hjelmen på, når det er 25 grader og høj solskin, mens man venter på, at de sidste skal ”snøvle” sig færdige. Overhold derfor aftalen om afgangstidspunktet. På længere ture indlægges der som udgangspunkt en pause for hver time. Pauserne kan have forskellig karakter (alt fra 10 minutters strækken-ben til længerevarende pauser, f.eks. ved spisning eller andet kulturelt indslag). Tiden til pause eller afgangstidspunkt aftales fra gang til gang.

TANKNING.
I MCIkast har vi mange forskellige typer motorcykler hvilket også er med til at gøre det sjovt at være på tur sammen. Imidlertid er benzinforbrug og tankkapacitet forskellig, hvilket betyder, at nogle skal tanke benzin før andre. Udgangspunktet er imidlertid, at turen altid startes med fuld tank. Inden start eller efter en afholdt pause, vurderes hvor langt den enkelte kan køre, idet laveste fællesnævner er styrende. Førerhunden sørger for, at der indlægges en tankpause, så ingen løber tør undervejs, Typisk afholdes der en pause samtidigt med, at der tankes benzin på motorcyklen/motorcyklerne.

Skriv en kommentar